Duomenų valdytojas

Mums rūpi kiekvieno lankytojo privatumas ir jo asmens duomenų apsauga. Šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) informuojame Jus apie tai, kokius Jūsų duomenis renkame savo internetinėje svetainėje www.cofmos.lt (toliau – Interneto svetainė), kodėl juos renkame ir ką su jais darome.

Asmens duomenų, gaunamų per Interneto svetainę, valdytojas yra UAB „Gustum“, juridinio asmens kodas 302780146, Vilnius, Dūmų g. 1 (toliau – Cofmos arba Duomenų valdytojas).

Šioje Privatumo politikoje vartojami terminai atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento apibrėžimus.

Kokius duomenis tvarkome ir kodėl? Duomenų tvarkymo tikslai, teisiniai pagrindai ir saugojimo terminai

Jums apsilankius Interneto svetainėje, susisiekus su mumis el. paštu, telefonu arba apsiperkant Interneto svetainės parduotuvėje renkame Jūsų kontaktinius duomenis, informaciją nuotolinei pardavimo sutarčiai sudaryti, Jūsų pretenzijoje/užklausoje patiektą informaciją, taip pat telefonu pateiktus duomenis. Prašome Jūsų, kreipiantis į mus apsiriboti tik ta informacija, kuri yra būtina Jūsų užklausai įvykdyti.

Jūsų duomenų tvarkymo tikslai:

 • Informacijos teikimas ir tiesioginė rinkodara – Cofmos turi teisėtą interesą informuoti savo klientus apie siūlomas naujoves, prekes ar paslaugas, taikomas akcijas, veiklos pasikeitimus. Taigi, Cofmos naudoja Jūsų el.pašto adresą, siekdama pateikti Jums aktualią informaciją. Jeigu manote, kad nurodytos informacijos teikimas Jums yra neaktualus ir pažeidžia Jūsų interesus, prašome mus informuoti.

Taip pat, registracijos Interneto svetainėje metu turite galimybę užsisakyti Cofmos naujienų prenumeratą (Naujienlaiškį). Sutikimą Naujienlaiškiui galite bet kada atšaukti, informuodami mus el. pašto adresu [email protected]. Duomenys (Jūsų el.pašto adresas) nurodytais tikslais bus tvarkomi 5 metus nuo to momento, kada tapote mūsų klientu, arba iki kol pareikšite, jog nesutinkate gauti informacijos apie Cofmos.

 • Komunikacija ir paklausimų administravimas. Galite tiesiogiai kreiptis į mus el.paštu su prašymu, skundu paklausimu. Šiuo kanalu Jūsų atsiųstą informaciją naudosime siekdami atsakyti į Jūsų kreipimąsi. Nurodytu būdu apie Jus gautus duomenis Cofmos tvarkys Jūsų pačių prašymu (sutikimu) arba teisėto intereso pagrindu, t.y. siekiant teikti kokybišką klientų aptarnavimą ir administruoti skundus. Nurodytu būdu apie Jus gauti duomenys bus tvarkomi iki Jūsų prašymo – užsakymo įvykdymo ir saugomi 1 metus po tokio įvykdymo.
 • Kliento registracija. Apsipirkti mūsų Interneto svetainėje galima tiek užsiregistravus ir susikūrus savo paskyrą, tiek be registracijos. Paskyros sukūrimui ir administravimui būtinus duomenis tvarkysime savo teisėto intereso teisiniu pagrindu – t.y. siekiant pažinti savo klientą ir kurti lojalių klientų ratą. Turite teisę prieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui įvardindami savo viršesnį interesą ar pažeidžiamas teises. Apsiperkantiems be registracijos, prašysime nurodyti duomenis, kurie yra būtini užsakymui ir sutarčiai įvykdyti ir šiuos duomenis tvarkysime sutarties vykdymo teisiniu pagrindu. Paskyros duomenys bus saugomi 5 (penkis) metus nuo paskutinių asmens aktyvių veiksmų atliktų Internetinėje svetainėje (prisijungimo, registracijos ir (ar) kt. aktyvių veiksmų). Duomenys apie atliktus pirkimus pateikiami paskyroje ir jie bus saugomi ne trumpiau negu 5 metus.
 • Sutarties sudarymas ir vykdymas. Šiuo tikslu prašome Jūsų pateikti savo Vardą Pavardę, tikslų adresą ir pristatymo adresą (jei skiriasi), kontaktinius duomenis (tel.nr., el.pašto adresą), taip pat papildomas pastabas dėl užsakymo pristatymo. Jums atlikus mokėjimą už prekes, Cofmos taip pat gaus jūsų mokėjimo informaciją (mokėtojas, banko sąskaita, banko pavadinimas). Visi šiuo tikslu gauti asmens duomenys bus tvarkomi siekiant sudaryti ir įvykdyti prekių pirkimo pardavimo internetu sutartį su Jumis ir bus saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutinio Jūsų pirkinio mūsų Internetinėje svetainėje. Privalote teikti duomenis šiuo tikslu, nes kitaip negalėsime suteikti Jums galimybės apsipirkti Interneto svetainėje.
 • Sklandaus Internetinės svetainės veikimo užtikrinimas. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Interneto svetainės tinkamą veikimą ir saugumą. Duomenys tvarkomi mūsų teisėto intereso pagrindu, t.y. siekiant užtikrinti sklandų Internetinės svetainės veikimą. Šiam tikslui gali būti naudojami būtinieji slapukai. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų Interneto svetainę. Daugiau apie slapukų valdymą rasite skyriuje apie slapukus žemiau.
 • Statistinių duomenų rinkimas bei apdorojimas, lankytojų srautų nustatymas. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, paklausą, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti Interneto svetainės saugumą. Duomenys renkami nebūtinų (tikslinių) slapukų ir panašių technologijų pagalba. Duomenys saugomi sesijos metu arba ilgiausiai keletą metų (priklausomai nuo naudojamo slapuko). Turite teisę prieštarauti tokiam duomenų tvarkymui ir anonimiškai lankyti mūsų Interneto svetainę. Daugiau apie slapukų valdymą rasite slapukų dalyje žemiau.

Kaip mes renkame informaciją apie jus?

Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją patys (pavyzdžiui, rašydami mums el.paštu, užsisakydami naujienų prenumeratą, ar kitais būdais patys susiekdami su mumis);
 • informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai (Jums lankantis mūsų Interneto svetainėje, slapukų ir panašių technologijų pagalba).

Duomenų gavėjai

Jūsų duomenys nėra naudojami ar teikiami komerciniais tikslais jokiems tretiesiems asmenims. Jūsų duomenis naudojame tik tuo tikslu, kad galėtume tinkamai vykdyti savo veiklą, vykdyti prekių užsakymus, teikti Jums informaciją.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų tarpininkams, tiekėjams ar subrangovams, jei tai būtina siekiant vykdyti mūsų veiklą, įsipareigojimus, pavyzdžiui, mokėjimo paslaugų teikėjams, interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams, kurjerių tarnyboms, serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams, el. pašto paslaugų teikėjams ir pan. Norėdami gauti išsamų gavėjų sąrašą, kreipkitės į mus tiesiogiai.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai yra privaloma pagal teisės aktus (pvz., VMI, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, kitoms priežiūros institucijoms);
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, kaip antai, teisininkams, skolų išieškojimo bendrovėms, antstoliams).

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų duomenys tvarkomi (įskaitant, saugomi) tik Europos ekonominės erdvės ribose.

Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Žinoma, duomenų perdavimas internetu iš esmės yra nesaugus, ir mes negalime garantuoti visiškai saugaus duomenų perdavimo interneto tinklais.

Slapukai

Jums besilankant mūsų Interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę, padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui.

Internetinėje svetainėje galime naudoti šiuos slapukus:

1) Griežtai būtinus slapukus, kurie reikalingi, kad Svetainė galėtų tinkamai funkcionuoti. Jie naudojami, nes turime teisėtą interesą užtikrinti svetainės veikimą, todėl jų valdyti patys negalite.

2) Seanso slapukus, kurie leidžia atpažinti Vartotoją per vieną apsilankymą Interneto svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai ar parinktys būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę Interneto svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir ištrinami vos tik užveriama naršyklė ar atsijungiama nuo Interneto svetainės.

3) Funkcinius slapukus, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Vartotojo kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali užfiksuoti tam tikras Vartotojų parinktis arba veiksmus, kai Interneto svetainė aplankoma dar kartą.

4) Tikslinius slapukus, kuriuos naudoja kitos organizacijos per Interneto svetainę. Interneto svetainėje naudojami „Google Analytics” slapukai, skirti Interneto svetainės lankomumui analizuoti. „Google Analytics” anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi Interneto svetaine, ir kokios Interneto svetainės dalys buvo naršomos lankytojų.

Savo naudojamos naršyklės nustatymų pagalba galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi Slapukai, atmesti visi Slapukai arba būtų pranešama, kai Slapukas atsiunčiamas. Jei nenorite, kad Asmens duomenys būtų renkami Slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimo. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Apie „Google Analytics“ slapukus ir jų nustatymus daugiau informacijos galite rasti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Prašome atkreipti dėmesį, jog pakeitus Slapukų naudojimo nustatymus, kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse gali būti leidžiama kitoms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos tokių trečiųjų šalių privatumo taisyklės. Socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika.

Duomenys apie konkrečiai šiuo metu mūsų naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą ir tipą pateikiami lentelėje žemiau: slapukai nenaudojami.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, priklausimai nuo aplinkybių, turite šias teises:

 • pateikti prašymą mums suteikti informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui arba Jums pačiam, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Mes suteikiame jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti rašydami mums šiuo adresu [email protected].

Mes galime nesudaryti jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių interneto svetainės

Mūsų Interneto svetainėje gali atsirasti nuorodų į kitas interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už privatumo politiką ir jos įgyvendinimą trečiųjų šalių tinklapiuose. Todėl skatiname Jus visada pasitikrinti, kaip yra tvarkomi duomenys kitose svetainėse.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jei bus padaryti esminiai Privatumo politikos pakeitimai, apie tai bus pranešame Internetinėje svetainėje. Nepaisant to, Jums reikėtų reguliariai patikrinti aktualią Privatumo politikos versiją ir įsitikinti, kad ji Jus tenkina.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais kontaktais:

UAB „Gustum“
Įmonės kodas: 302780146
Registracijos adresas: Dūmų g. 1, Vilnius
El. paštas: [email protected].

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Stengiamės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo dienos.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento arba kitaip įrodyti savo tapatybę.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Privatumo politika paskutinį kartą peržiūrėta: 2023-08-28